پنج شنبه ١٠ آذر ١٤٠١ - 
1 2 2
 
منو اصلی
 
 
 

تلفن های تماس

دفتر معاونت دانشجویی و فرهنگی: 22432043   داخلی 108- 106

کارشناس مسئول امور دانشجویی: 1-22432040   داخلی 232

کارشناس مسئول فرهنگی: 1-22432040   داخلی 231 

نشانی: تهران، ولنجک، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشکده بهداشت و ایمنی، ساختمان شماره یک، طبقه همکف، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@