يکشنبه ١٣ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت در بلایا و فوریت ها

گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها

گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشکده بهداشت و ایمنی

 
 

اولویت های پژوهشی گروه سلامت در حوادث و بلایا


 •      متدولوژی های نوین در حوزه حوادث و بلایا
 •     تغییر اقلیم و پیامدهای سلامتی ناشی از آن
 •      آمادگی سیستم سلامت در برابر بلایا و فوریت ها
 •      رویکردهای پیشگیری و کاهش آسیب در حوادث و بلایا
 •      تجمعات انبوه و چالش های سلامتی آن
 •      مدیریت بیمارستان در بلایا
 •      سلامت گروههای آسیب پذیر در بلایا
 •      سلامت زنان در بلایا
 •      ارتقای ایمنی در حوادث و بلایا
 •     سیستم های هوشمند در کاهش وقوع و آثار حوادث و بلایا
 •      بازتوانی پس از حوادث و بلایا
 •      بهداشت همگانی در بلایا
 •      جنسیت و بلایا
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@

 

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.