چهارشنبه ٠٩ آذر ١٤٠١ - 

گروه آموزشی

سلامت در بلایا و فوریت ها

گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشکده بهداشت و ایمنی

گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها

گروه آموزشی سلامت در بلایا و فوریت ها

دانشکده بهداشت و ایمنی

 
منو اصلی
 
 
 

 

اعضای هیئت علمی گروه سلامت در بلایا و فوریت ها 

 

.............................................................................
دکتر کتایون جهانگیری

  دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی
  مرتبه علمی: استاد
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 207                             
 پست الکترونیک آکادمیک: k.jahangiri@sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: katayounjahangiri@yahoo.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: سلامت در حوادث و بلایا، مدیریت بلایا، مداخلات جامعه محور، سلامت جامعه، طب پیشگیری، سلامت زنان، اپید میولوژی بلایا،حوادث صنعتی و انسان ساخت  

 

..............................................................................................................................................
دکتر داود خراسانی زواره
  دکترای تخصصی ارتقای ایمنی و پیشگیری از حوادث
  مرتبه علمی:استاد
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 226                               
 پست الکترونیک آکادمیک: davoud.khorasani@sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: davoud.khorasani@gmail.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: سلامت در بلایا و فوریت ها، مدیریت حوادث ترافیکی، مطالعات کیفی، فوریتهای بیمارستانی و پیش بیمارستانی

 

.............................................................................................................................................
دکتر زهره قمیان

  دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی، درمانی
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 223                                
 پست الکترونیک آکادمیک: zghomian@sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: zghomian@gmail.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: مدیریت و برنامه ریزی، گردهمایی های گسترده، مخاطرات طبیعی، آمادگی بیمارستانی، امداد هوایی، اورژانس های بیمارستانی

 

دکتر ساناز سهرابی زاده

  دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها
  مرتبه علمی: دانشیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 208 
 پست الکترونیک آکادمیک: sohrabizadeh@sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: ssohrabizadeh@gmail.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: سلامت همگانی در بلایا، گروه های آسیب پذیر در بلایا، جنسیت و بلایا، تغییر اقلیم، سلامت باروری در بلایا، آمادگی و بازیابی در بلایا، اپیدمیولوژی بلایا، روش شناسی کیفی
.............................................................................................................................................
دکتر مهدی صفری

  دکترای تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 228 
 پست الکترونیک آکادمیک: safari.me@sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: safari.pe@gmail.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: مدیریت خطر بلایا، حاکمیت و حکمرانی خطر بلایا، اورژانس پیش بیمارستانی، مدیریت اورژانس، مراقبت ویژه و فوریت ها، آمادگی بیمارستانی درحوادث شیمیایی، زیستی،پرتویی و انفجار

 

....................................................................
دکتر محمدپالش

  دکترای تخصصی سیاست گذاری سلامت
  مرتبه علمی: استادیار
  شماره تماس: 41-22432040     داخلی: 229                             
 پست الکترونیک آکادمیک: @sbmu.ac.ir
  پست الکترونیک: m.palesh@gmail.com
  طرح دوره و درس
  رزومه فارسی، رزومه انگلیسی، سامانه علم سنجی، سامانه پژوهان، ORCID
  زمینه های پژوهشی: سلامت در  بلایا و شرایط اضطراری، سیاست سلامت مبتنی بر شواهد, حاکمیت بهداشت جهانی ,ارزیابی فناوری سلامت

 

تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13024
 بازدید امروز : 1056
 کل بازدید : 5624348
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 3.10
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی شهید بهشتی
دانشکده بهداشت و ایمنی

آدرس:تهران-بزرگراه شهید چمران-  ميدان شهيد شهرياري -بلوار دانشجو 
تلفن :1- 22432040- 021

پست الکترونیک ::Sphs@sbmu.ac.ir
 کد پستی 5511-198353

phs_sbmuniversity@