فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي، جلد سوّم، چاپ چهارم (1398)

 

فصل چهاردهم

مباحث خاص

 

فصل سيزدهم

تجديد نظر (Reform)

 

فصل دوازدهم

بهداشت روان

 

فصل يازدهم

بهداشت خانواده

 

فصل دهم

ايمنسازي در جمهوري اسلامي ايران اصول و مباني آن

  فصل دهم / ايمنسازي در جمهوري اسلامي ايران و اصول و مباني آن  **  

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان2068

1

دكتر حسين حاتمي

دكتر محمدمهدي گويا

دكتر شمس وزيريان (ره)

ايمنسازي در جمهوري اسلامي ايران

2132

2

دكتر محمدمهدي گويا

مقررات بهداشت بين الملل

2146

3

دكتر سيّدمحسن زهرائي

ارزيابي برنامه ايمن‌سازي

  فصل يازدهم / بهداشت خانواده  ** 

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

2156

1

دكتر شهلا خسروي

بهداشت خانواده و روند تغييرات شاخص‌هاي‌آن

2176

2

دكتر طلعت خديوزاده

بهداشت پيش از ازدواج

2190

3

دكتر كامران صداقت،

دكتر حسين حاتمي

جمعيت شناسي پزشكي

2218

4

دكتر خوشبين، زهره حقيقت دانا

تنظيم خانواده

2234

5

دكتر حسين حاتمي،

دكتر رفائي شيرپاك

امور جنسي و بهداشت جنسي در انسان

2242

6

دكتر فرشته مجلسي

روش‌هاي پيشگيري از بارداري

2272

7

دكتر شيرين قاضي زاده،

زهره زهره حقيقت دانا

مشاوره قبل از حاملگي

2284

8

دكتر احمد رضا درستي

تغذيه دوران بارداري و شيردهي

2322

9

دكتر حوريه شمشيري ميلاني

سلامت مادران

2338

10

دكتر فاطمه رمضان زاده،

دكتر مامك شريعت

بهداشت باروري

2368

11

دكتر شيرين قاضي زاده،

زهره حقيقت دانا

زايمان طبيعي

2384

12

دكتر حسن افتخار اردبيلي

ويژگي‌هاي نوزاد سالم

2392

13

دكتر حسن افتخار اردبيلي

نوزاد آسيب پذير

2406

14

دكتر بهزاد بركتين،

دكتر شهين شادزي

برنامه‌هاي كشوري مراقبت از نوزادان

2418

15

دكتر حسن افتخار اردبيلي،

دكتر خسرو رفائي شيرپاك

تغذيه با شير مادر

2436

16

دكتر احمدرضا درستي

تغذيه شيرخواران

2456

17

دكتر بهزاد بركتين،

دكترغلامرضا خاتمي

تغذيه با شير خشك

2468

18

دكتر حسن افتخار اردبيلي

رشد و نموّ كودكان

2486

19

دكتر علي رمضانخاني،

دكتر شهلا قنبري

بهداشت مدارس

2512

20

دكتر حوريه شمشيري ميلاني

بهداشت بلوغ و نوجواني

2530

21

دكتر حسين حاتمي،

سيد منصور دكتر رضوي

بهداشت سالمندان

2590

22

دكتر محمد پالش،

دكتر محسن يزدجردي

نقش همسران، خانواده و ارتباطات در اعتلاي سلامت فردي

2602

23

دكتر حسن افتخار اردبيلي،

دكتر ليلا افتخار اردبيلي

رشد و تكامل نوجوانان و جوانان

2616

24

دكتر رويا كليشادي

پيشگيري و كنترل اضافه وزن كودكان و نوجوانان

2636

25

دكتر مريم حاتمي،

دكتر محمودرضا عباس زاده،

دكتر حسين حاتمي

بيماري‌هاي نوپديد و اهميّت بهداشتي آن‌ها در دوران بارداري و شيردهي

  فصل دوازدهم / بهداشت روان  **  

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

2680

1

د ـ پاك روان نژاد، د ـ صادقي

بهداشت روان (كليّات)

2692

2

دكتر ياسمي و همكاران

سلامت روان در جهان و ايران

2714

3

دكتر جواد علاقبند راد

مشكلات روانپزشكي در كودكان زير پنج سال

2724

4

دكتر زهرا سادات مشكاني

دكتر سيدمنصور رضوي

بزهكاري به عنوان آسيب اجتماعي

2738

5

دكتر مهرداد افتخار اردبيلي

اعتياد

2760

6

دكتر محسن رضائيان

اپيدميولوژي خودكشي

  فصل سيزدهم / تجديد نظر در شيوه‌هاي آموزشي (Reform)  **  

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

2788

1

دكتر سوسن پارساي . . .

تماس با جامعه

2856

2

دكتر سوسن پارساي . . .

تماس زودرس با بيمار

  فصل چهاردهم / مباحث خاصّ در بهداشت عمومي  **  

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

2930

1

دكتر علي‌رضا زالي

ديدگاه‌هاي بهداشتي درسند چشم‌انداز بيست ساله

2948

2

دكتر محمود عباسي

حقوق بهداشتي و چالش‌هاي جديد زيست‌پزشكي

2970

3

دكتر سيدمنصور رضوي

ايمني بيمار، اشتباهات رايج و راه‌هاي پيشگيري

2992

4

دكتر محمد اسماعيل اكبري

سلامت و سياست

2998

5

دكتر محسن رضائيان

ارزشيابي نقادانه و بهداشت عمومي مبتني بر ...

3008

6

دكتر محسن رضائيان

كاربرد نظام‌هاي اطلاعات جغرافيايي و ...

3020

7

دكتر يزدي زاده،

دكتر مجدزاده

ارزيابي فنآوري سلامت

3032

8

دكتر نجات، دكتر احمدي، دكتر  يزدي‌زاده،

دكتر مجدزاده

ترجمان دانش و بهداشت عمومي

3048

9

دكتر جمشیدی، دكتر شاهنده، دكتر سيدرضا مجدزاده

توانمندسازی جامعه برای پژوهش های سلامت

3066

10

دكتر ملك افضلي، دكتر الهي

اجتماعي شدن نظام سلامت

3104

11

دكتر سيّد عليرضا مرندي

عوامل اجتماعي سلامت

3126

12

دكتر محسن ارجمند

روانشناسي سلامت

3152

13

دكتر قديريان،

دكتر سياري فرد

راهنماي سلامت عمومي

3162

14

دكتر احمدعلي نوربالا

معنويت و سلامت

3182-3203

15

دكتر بلاديان، دكتر حاتمي

آشنايي با پزشك خانواده

 

دانلود جلد سوّم

فهرست موضوعي (اندكس)

معرفي فصول چهارده گانه

نويسندگان

جلد كتاب (اوّل) (دوّم) (سوّم)

شناسنامه كتاب (اوّل) (دوّم) (سوّم)

 

 كتاب جامع بهداشت عمومي

جلد دوّم

جلد اوّل

↑↑↑