فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي، جلد دوّم، چاپ چهارم ( 1398)

 

فصل نهم

اپيدميولوژي و كنترل بيماري‌ها و حوادث و سوانح

 

فصل هشتم

اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي

  فصل هشتم / اصول و كاربردهاي اپيدميولوژي  **  

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

1022

1

دكتر محسن جانقرباني

كليّات اپيدميولوژي

1038

2

دكتر كيومرث ناصري،

دكتر حسين صباغيان

مروري بر واژه‌هاي رايج در بهداشت عمومي

1068

3

دكتر حميد سوري

مباني و اصول اپيدميولوژي

1138

4

دكتر آيت الله احمدي

دكتر سيّدرضا مجدزاده

نظام مراقبت و گزارش دهي

1160

5

دكتر شاكر سالاري

مراقبت بيماري‌ها

1180

6

دكتر سيدمحسن زهرائي

وضعيت موجود نظام مراقبت بيماري‌هاي واگير

1186

7

دكتر پروين ياوري،

دكتر سيما مسعودي

سطوح پيشگيري

1212

8

دكتر محسن جانقرباني

طراحي مطالعه مشاهده‌اي (مطالعات همگروهي)

1228

9

دكتر محسن جانقرباني

طراحي مطالعه مشاهده‌اي (مطالعات مقطعي و .

1248

10

دكتر محسن جانقرباني

طراحي يك تجربه (كارآزمايي‌هاي باليني 1)

1266

11

دكتر محسن جانقرباني

طراحي يك تجربه (كارآزمايي‌هاي باليني 2)

1286

12

دكتر سيّدمنصور رضوي

بررسي و كنترل همه‌گيري‌ها

1302

13

دكتر محسن رضائيان

بررسي تجمع‌هاي بيماري (Clusters)

1314

14

دكتر شهرزاد نعمت‌اللهي،

دكتر كوروش هُلاكويي نائيني

مفاهيم و كاربردهاي اپيدميولوژي مديريتي

1326

15

دكتر سيدرضا مجدزاده،

دكتر سحرناز نجات

اپيدميولوژي اجتماعي

  فصل نهم / اپيدميولوژي و كنترل بيماري ها و حوادث و سوانح  **  

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

1344

1

دكتر حسين حاتمي

اصول، مباني و كليات اپيدميولوژي و كنترل بيماري‌هاي عفوني

M

M

R

1412

2

دكتر سيّد محمدجواد پريزاده، دكتر حسين حاتمي

بيماري‌هاي عفوني قابل پيشگيري با واكسن

D

P

T

1460

3

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل سل

A

B

C

1482

4

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل هپاتيت‌هاي ويروسي شايع

D

E

 

1576

5

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل هاري

1618

6

دكتر حسين حاتمي،

دكتر جواد حاج سيد جوادي

اپيدميولوژي و كنترل كلرا

1664

7

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل جذام

1680

8

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل تب مالت

1688

9

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل مالاريا

1706

10

دكتر حسين حاتمي

اپيدميولوژي و كنترل ايدز

1736

11

دكتر احمدرضا فرسار

اپيدميولوژي و پاتوفيزيولوژي اسهال

1748

12

دكتر مجيد كيوانفر،

دكتر پريچهر توتونچي

عفونت‌هاي حاد دستگاه تنفس كودكان

1772

13

دكتر مسعود مرداني،

دكتر اورنگ ايلامي

بهداشت سفر

1788

14

دكتر حسين حاتمي

نوپديدي و بازپديدي بيماري‌ها و تاثير آن بر بهداشت عمومي

1812

15

دكتر حسين حاتمي

دفاع بيولوژيك و اهميّت آن در بهداشت عمومي

01   02   03

04   05

1834

16

دكتر حسين حاتمي

آنفلوآنزا و جهانگيري‌هاي آن

1872

17

دكتر حسين حاتمي،

دكتر ايرج موبدي

مقدّمه‌اي بر پزشكي جغرافيايي ايران

1912

18

دكتر ربابه شيخ الاسلام،

نغمه تشكري

پيشگيري و كنترل كمبود يُد و اختلالات مربوطه

1952

19

دكتر كتايون جهانگيري

مسائل بهداشتي در سوانح و حوادث

1990

20

دكتر اياد بهادري منفرد،

دكتر الهه عيني

اپيدميولوژي سوانح ترافيكي در ايران

2000

21

دكتر مصطفي صالحي وزيري،

دكتر احسان مصطفوي،

دكتر محمدحسن پورياي ولي،

دكتر مهدي فضلعلي پور

پشه‌هاي آئدس و برخي از بيماري‌هاي منتقله از طريق آن‌ها

2032

22

دكتر سعيد دستگيري

اپيدميولوژي و كنترل ناهنجاري‌هاي مادرزادي

2042-2065

23

دكتر ندا حاتمي،

دكتر شمس وزيريان (ره)

اپيدميولوژي بيماري‌هاي مزمن

 

دانلود جلد دوّم

فهرست موضوعي (اندكس)

معرفي فصول چهارده گانه

نويسندگان

جلد كتاب (اوّل) (دوّم) (سوّم)

شناسنامه كتاب (اوّل) (دوّم) (سوّم)