فهرست مطالب كتاب جامع بهداشت عمومي، جلد اوّل، چاپ چهارم ( 1398)

 

فصل 7

مديريت و برنامه ريزي در بخش بهداشت

 

فصل ـ 6

بهداشت دهان و دندان

 

 

فصل ـ 5

بهداشت حرفه اي

 

 

فصل ـ 4

بهداشت محيط

 

 

فصل ـ 3

آموزش بهداشت

 

 

فصل ـ 2

سلامت و بيماري

 

 

فصل ـ 1

كليات بهداشت عمومي

 

فصل اوّل / كليّات بهداشت عمومي **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

الف ـ ح

-

دكتر حسين حاتمي

(نويسنده مسئول)

مقدمه و معرّفي كتاب

01

1

دكتر حميدالله بهادر

كليّات بهداشت عمومي

08

2

دكتر ابوالحسن نديم

تاريخچه بهداشت عمومي

16

3

دكتر حسين حاتمي

كبري حيدري

بهداشت عمومي از ديدگاه پزشكي نياكان

فصل دوّم / سلامت و بيماري **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

48

1

دكتر محسن سيّد نوزادي

سلامت و بيماري

62

2

دكتر سيّدمحمد اكرمي،

دكتر فروزان كريمي،

دكتر خسرو رفائي شيرپاك،

دكترلاله حبیبی

ژنتيك و سلامت

82

3

دكتر مريم محمدي،

سميه غفاري،

دكتر ثريّا سهيلي

بهداشت براي همه و مراقبت‌هاي بهداشتي اوّليه

110

4

دکتر حانیه سادات سجادی،

دكتر سيدرضا مجدزاده

مراقبتهاي اوليه تا پوشش همگاني سلامت: تجربه ج ا ايران

128

5

دكتر محمداسماعيل اكبري،

دكتر حسين حاتمي

گذار سلامت

142

6

دكتر حميدرضا صادقيپور،

دكتر مسعود خسرواني،

دكتر حسين حاتمي

خطرات تهديدكننده سلامت در جهان و ايران و راهبردهاي آن

172

7

دكتر علي اكبر سيّاري،

دكتر سيّد احسان بلاديان

سيماي سلامت در جهان و ايران

204

8

دكتر علي اصغر فرشاد

اهمّ برنامه‌هاي حوزه معاونت بهداشتي

222

9

دكتر حبيب الله مسعودي فريد

آشنايي با فعاليت‌هاي سازمان بهزيستي كشور

236

10

دكتر مصطفي قانعي،

دکتر احسان مصطفوي،

مهندس مصطفي عنايت راد

آشنايي با فعاليت‌هاي انستيتو پاستور ايران

 

254

11

دكتر احمدعلي نوربالا،

دكتر مهدي نجفي،

دكتر نادر اكرامي نسب (ره)

آشنايي با جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران

272

12

دكتر بيژن صدري زاده

نقش سازمان‌هاي فراملّي در توسعة سلامت

فصل سوّم / آموزش بهداشت **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

290

1

دكتر الهه ميرزائي

آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت

310

2

دكتر محمد حسين كاوه

مباني ارتباطات بين فردي در محيط‌هاي مراقبت از سلامت

336

3

دكتر محمد حسين كاوه

مشاوره سلامت

352

4

دكتر سكينه رخشنده رو،

دكتر محتشم غفاري

تکنولوژي آموزشي در حوزه سلامت

فصل چهارم / بهداشت محيط **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

368

1

دكتر عليرضا مصداقي نيا،

دكتر رامين نبي زاده،

دكتر رضا سعيدي

كليّات بهداشت محيط

400

2

دكتر علي الماسي،

دكتر احمدرضا يزدانبخش

بهداشت آب

420

3

دكتر احمدرضا يزدانبخش،

دكتر علي الماسي

فاضلاب و مسائل مربوط به آن

432

4

دكتر قاسم علي عمراني،

فاطمه خسروي

مديريّت زباله‌هاي شهري

450

5

دكتر منصور غياث الدين،

دكتر مهرنوش ابطحي

آلودگي هوا و اثرات آن

476

6

دكتر پروين نصيري

آلودگي صوتي

494

7

دكتر شيرين افهمي

عفونت‌هاي بيمارستاني و راه‌هاي كنترل آن

516

8

دكتر سيّد منصور رضوي

عفونت زدايي در پزشكي

538

9

دكتر محمدمهدي اصفهاني(ره)، دكتر حسين حاتمي

بهداشت مواد غذايي

554

10

دكتر مسعود كيمياگر (ره)،

دكتر آرزو حقيقيان

نقش تغذيه در سلامت و بيماري

660

11

دكتر محمد رضا مسعودي نژاد

بيماري‌هاي منتقله از طريق آب و تصفيه آب

680

12

دكتر سيّد نادعلي علوي بختياروند

مديريت پسماندهاي خطرناك

712

13

دكتر اكبر اسلامي،

دكتر انوشيروان محسني بندپي

سم‌شناسي محيط

744

14

دكتر محسن حيدري،

دكتر محمدمهدي امين،

دكتر پريناز پورصفا،

مهندس نسيم رفيعي

آلاينده‌هاي نوپديد در محيط زيست

فصل پنجم / بهداشت حرفه أي **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

768

1

دكتر سميه فرهنگ دهقان،

دكتر احمد جنيدي جعفري

اصول، مباني و كليات بهداشت حرفه‌اي

788

2

دكتر ايرج محمدفام،

دكتر جواد عدل (ره)

ايمني كار و كنترل خطرات و بيماري‌هاي ناشي از كار

802

3

دكتر مهدي جهانگیری،

دكتر مصطفي پویا كیان

ايمني شيميايي

 

820

4

دكتر حسين حاتمي

سلامت كاركنان حرفه‌هاي پزشكي

840

5

دكتر حسن صادقي نائيني،

دكتر علي اصغر فرشاد

اصول ارگونومي و تطابق شرايط كار با كارگر

856

6

دكتر منصور رضازاده آذري، مهندس ميرداود سيّدي

ارزيابي ريسك مواد شيميايي در تماس‌هاي شغلي

فصل ششم / بهداشت دهان و دندان **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

892

1

دكتر بتول شريعتي

بهداشت دهان و دندان

912

2

دكتر سيّد منصور رضوي

دكتر كتايون افزايي

كنترل عفونت در دندانپزشكي

فصل هفتم / مديريت و برنامه ريزي در بخش بهداشت **

تمرين

اسلايدها

متن (صفحه)

گفتار

نويسنده/نويسندگان

عنوان

928

1

دكتر فريد ابوالحسني

مديريت برنامه‌هاي تندرستي

956

2

دكتر ابوالقاسم پوررضا

اقتصاد بهداشت

966

3

دكتر كامل شادپور (ره)

دكتر حسين ملك افضلي

اصلاح بخش سلامت

984

4

دكتر سعاد محفوظپور

مديريّت كيفيّت و هزينه در بهداشت و درمان

-1000

1019

5

دكتر حانيه سادات سجادي،

دكتر سيدرضا مجدزاده

سياستهاي كلي سلامت و جايگاه آن در راهبري نظام سلامت

 

الف ـ و

 

تلخيص از انتشارات WHO

برخي از حقايق مرتبط با بار بيماري‌ها و معضلات بهداشتي

 

دانلود جلد

 اول

فهرست موضوعي (اندكس)

معرفي فصول چهارده گانه

نويسندگان

جلد كتاب (اوّل) (دوّم) (سوّم)

شناسنامه كتاب (اوّل) (دوّم) (سوّم)